گفته می‌شود مقصر این فراخوان انژکتور سوخت است که ممکن است ترک بخورد و سپس منجر به نشت سوخت یا بخار سوخت شود. هنگامی‌که در نزدیکی منابع احتراق قرار می‌گیرد، می‌تواند منجر به آتش‌سوزی احتمالی زیر کاپوت شود. واحدهای فورد اسکیپ و برونکو اسپرت که تحت این تاریخ‌های تولید قرار می‌گیرند، بخشی از فراخوان داوطلبانه مذکور هستند. طبق این سند، راه‌حل این مشکل یک نرم‌افزار به‌روزشده کنترل موتور خواهد بود که افت فشار را در ریل سوخت تشخیص داده و از طریق دسته ابزار به راننده اطلاع می‌دهد. همچنین یک لوله تخلیه برای هدایت سوخت از سوراخ تخلیه سرسیلندر به زیر خودرو نصب شود. این اولین فراخوان برای اسکیپ و برونکو اسپرت نیست. در آوریل سال جاری، همان دسته از شاسی‌بلندها به دلیل خطر آتش‌سوزی فراخوان شدند، اما شامل یک جزء متفاوت بود: محفظه جداکننده روغن موتور، که می‌تواند ترک بخورد و نشت روغن ایجاد کند.