گروه صنعتی ایران خودرو

خدمات ویژه گروه صنعتی ایران خودرو به نیروهای مسلح

پایش ویژه استعدادها و ظرفیت‌های نیروی انسانی در ایران‌خودرو

خودروهای ناقص در سایت فارس ایران خودرو به صفر رسید