کوییک،

آغاز پیش‌فروش یکساله و مشارکت در تولید محصولات سایپا