چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۲

آغاز عرضه چانگان‌ وارداتی با قیمت ۱.۱ میلیارد تومان از هفته آینده