چانگان وارداتی

۲۷۲ چانگان وارداتی پلاک شدند

خودروهای وارداتی چانگان در انتظار ۲ ماهه برای صدور مجوز استاندارد + سند

سایپا تعهد دهد، ۲۴ ساعته ۱۱۳۳ چانگان ترخیص می‌شود

آغاز عرضه چانگان‌ وارداتی با قیمت ۱.۱ میلیارد تومان از هفته آینده