وزیر حمل و نقل ونزوئلا

بازدید وزیر حمل و نقل ونزوئلا از گروه خودروسازی سایپا