نیسان ترا

بازدید و نمایش خودروی نیسان ترا در نمایندگی پرشیا خودرو کد 101 اندرزگو 

بازدید وزیر صمت از خودروسازی مانیان

كويرنوردى با نيسان ترا