نمایشگاه خودرو

هایما 8S جدیدترین کراس اوور ایران خودرو در نمایشگاه مشهد

عرضه دو خودرو «تارا» و «شاهین» در روسیه