نمایشگاه بین المللی تهران

ری‌را برقی مورد توجه و تحسین وزیر اقتصاد اوراسیا قرار گرفت

حضور گروه بهمن در سومین نمایشگاه خدمات خودرو، تزئین و تجهیزات وابسته

حضور قدرتمند گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه قطعات تهران