ممنوعیت شماره‌گذاری

ماجرای لغو موقت شماره‌گذاری تیبا و سمند