قیمت گذاری

خودرو کی ام سی X5 کرمان موتور آماده ورود به بازار

واقعیت‌های قیمت گذاری در بازار خودرو ایران

مداخله دولت در قیمت گذاری مونتاژی ها موجب تقاضا کاذب و توزیع رانت در بازار خودرو است

گروه خودروسازی سایپا در قیمت گذاری خودروهای وارداتی طبق قانون عمل می کند

واگذاری زودتر از موعد ۱۳ هزار خودرو

قیمت گذاری باید منطقی باشد