قیمت گذاری دستوری

قیمت خودرو سه‌نرخی می‌شود

زیان ۱۲۰هزار میلیاردی خودروسازان