قیمت سوبارو رکس

سوبارو رکس 2023 با موتور 1.2 لیتری معرفی شد / گزینه ای مناسب برای واردات؟