قیمت خودرو

رکود در بازار خودرو

متوسط قیمت خودرو در آمریکا بالا رفت

کاهش ۱ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها

رحیمی: مصرف کننده دیگر توان پرداخت افزایش قیمت خودرو را ندارد