قیمت خودروهای مونتاژی

کاهش قیمت خودرو ادامه دارد

تغییر سوم در قیمت مونتاژی ها؟

مداخله دولت در قیمت گذاری مونتاژی ها موجب تقاضا کاذب و توزیع رانت در بازار خودرو است

قیمت محصولات خصوصی ها با دستور رئیسی کاهش می یابد؟

شورای رقابت از تصمیم خود بر می‌گردد؟

سازمان حمایت: اگر مبلغی بیش‌از مصوبه شورای رقابت پرداخته‌اید یا دعوتنامه صادر نشده؛ شکایت کنید

همه‌چیز درباره قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودروهای عرضه شده در مرحله دوم سامانه

قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند

تاوان اشتباه شورای رقابت را چه کسی می‌دهد؟

قیمت خودروهای مونتاژی تصویب شد

سد ارزی قیمت‌گذاری مونتاژی ها