قیمت جدید خودروهای مونتاژی

دفاع شورای رقابت از قیمت های اعلامی خود برای خودروهای مونتاژی