قوای محرکه هایما

کنترل ویژه قبل از تحویل هایما و سورن پلاس در ایران‌خودرو