قطعه سازی

تدوین میثاق‌نامه ساپکو و شبکه تامین ایران‌خودرو با رویکرد افزایش کیفیت قطعات و ارتقای رضایت مشتریان

طرح های تحول و توسعه ای حضور فعال تر سایپا را در بازار به دنبال دارد

افزایش کیفیت باعث رونق صادرات محصول

استانداردسازی 4 هزار قطعه تولیدی پیشرفته در شرکت صنایع تولیدی کروز

ایدکوپرس قطعه سازی برتر با مزیت های رقابتی بالاست