قطعه سازان

سامانه فراصمت برای همکاری متقابل شرکت های توانمند راه اندازی می شود

قطعه سازان از خصوصی سازی و حذف قیمت گذاری دستوری خودرو استقبال می کنند

همكاری مناسب بانك مركزی با گروه خودروسازی سایپا

نامزدهاى مورد حمايت انجمن صنایع همگن نيرومحركه چه كسانى هستند؟

ایران خودرو ۷۰ درصد از قراردادهای قطعه سازان را به روزرسانی کرد

فشار استانداردهای اجباری بر تولید خودرو

پایان تولید خودرو ناقص در ایران خودرو با تولید عبور مستقیم

چشم انداز روشنی تا پایان سال مشاهده نمى شود

كيفيت یک مسئولیت همگانی است

قطعه سازان می‌توانند صنعت کشور را به جهان بشناسند

نقش قطعه سازان در ضعف کیفی خودرو