قطعه‌سازی

برنامه تولید ۹۰۰ هزار دستگاهی ایران خودرو در سال ۱۴۰۲