قطعات تقلبی

تقدیر از اقدامات گروه سایپا در مبارزه با قطعات یدکی تقلبی

شناسایی و کشف فروشگاه قطعات تقلبی خودرو در استان‌های ایلام و کرمانشاه

کشف یک کارگاه تولید و توزیع قطعات تقلبی در تهران