قزوين

نمایندگی استاندارد لاماری در قزوین

با وجود تولیدکنندگانی چون بهمن دیزل وابستگی به کشورهای خارجی کاهش می‌یابد