قرعه کشی

قرعه کشی طرح حمایت از خانواده و جایگزینی خودروهای فرسوده برگزار شد

ایران‌خودرو نقشی در فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده ندارد

قرعه کشی طرح‌های فروش ایران خودرو برگزار شد

قرعه کشی طرح‌های فروش ایران خودرو برگزار شد

ادامه روند قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اصرار بر آزمون و خطا

سامانه ثبت سفارش خودرو کفایت لازم را ندارد