فیسکر

جنرال موتورز و دیگر رقبای تسلا از توییتر خارج می شوند؟