فردا موتورز

حضور فردا موتورز در دومین رویداد خودرویی سال