علیمردان عظیمی

تاکید مدیرعامل ایران خودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان

ضرورت افزایش عمق داخلی سازی محصولات ایران خودرو دیزل