شرکت ساپکو

نقش‌آفرینی فناوری‌های تحول‌دیجیتال در رفع معضلات ناشی از تامین‌مالی زنجیره تامین شرکت ساپکو