شانگهای

افزایش قیمت تسلا حتی با وجود کاهش فروش در چین

تسلای جدید در پارکینگ شانگهای

نقطه عطف تسلا در شانگهای

تعلیق تولید در تسلای شانگهای

تسلا در چین رکورد زد