سایپا،

آغاز پیش‌فروش یکساله و مشارکت در تولید محصولات سایپا

SP100 شاهین، آغاز یک طلوع