روزخبرنگار

پيام مهندس وطنخواه مديرعامل مكث موتور به مناسبت روز خبرنگار

پیام مدیرعامل گروه سایپا به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار

پیام متفاوت مدیرعامل ایران‌خودرو به مناسبت روز خبرنگار