رضایت مشتریان

افزایش رضایت مشتریان ایران خودرو از روند تحویل و سلامت خودرو