خودرو سواری

واردات ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو سواری از ابتدای سال

رشد ۹ درصدی تولید سواری

تولید و عرضه خودرو از مرز ۳۰۰ هزار دستگاه عبور کرد

واردات ۲۴۱ خودرو سواری در بهار امسال

عبور ایران‌خودرو از رکورد ۱۷ ساله تولید برند ملی

ثبت رکورد جدید تولید هفتگی در ایران خودرو

ثبت رکورد جدید تولید توسط پارس خودرو

شمارش معکوس برای شکستن رکورد تولید در ایران خودرو

عبور ایران خودرو از مرز تولید ۴۰۰ هزار دستگاه

سواری ها در فرش، سنگین‌های تجاری در عرش!