خودروی هیبریدی

عرضه اولين محصول بومی كرمان موتور بر روی پلت فرم اختصاصي اين شركت و با قوای محركه بنزينی و برقی