خودروهای سبک

رشته خدمات پس از فروش خودروهای سبک در مقطع متوسطه راه‌اندازی می‌شود