حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای ایران و افغانستان

همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در ساماندهی تردد وسایل نقلیه شخصی و تجاری بین ایران و افغانستان