حساب وكالتى

متقاضیان طرح خودروهای فرسوده هم باید حساب وکالتی داشته باشند

جزییات تایید حساب وکالتی و امکان ثبت نام محصولات

تعداد بانک‌های عامل افتتاح حساب وكالتى افزایش یافت