جنرال‌موتورز

توقف دوباره جنرال‌موتورز

قیمت جدید هامر الکتریکی

سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری جنرال‌موتورز

افزایش قیمت دوامی ندارد