جمشید ایمانی

هدف از حضور در بورس کالا فقط سودآوری نیست