جتکو

وبینار رایگان «آشنایی با استاندارد ایمنی عملکردی خودرو»

رونمایی از نسخه برقی ری را به زودی

وبینار رایگان آشنایی با فناوری‌های کنترلی در نسل جدید گیربکس‌های اتوماتیک خودرو

برنامه تاسیس پردیس علم و فناوری خودرو در شرکت جتکو

جتکو کانون طراحی خودروهای برقی در کشور می‌شود

وبینار رایگان متدولوژی AUTOSAR، مسیر تحول نرم‌افزار در صنعت خودرو