تیگو 8 پرو مکس

«سیستم همیار راننده در تیگو ۸ پرو مکس: افزایش ایمنی و نجات زندگی»

تیگو ۸ پرو مکس در نشست سران قدرت‌های نوظهور اقتصادی (BRICS)