توییتر

ماسک توییتر را خرید، تسلا را فروخت؟

جنرال موتورز و دیگر رقبای تسلا از توییتر خارج می شوند؟