تولید موتور

نصب موتور جدید بر روی خودروهای سایپا آغاز شد

بهبود ۵۰ درصدی شاخص های کیفی ایران خودرو در تولید موتور