تولیدکنندگان داخلی

وزارت کشور برای خرید اتوبوس‌های تولید داخل آمادگی دارد

دستورالعمل واردات خودرو ایراد دارد