تاکسی

سورن پلاس دوگانه سوز از مردادماه به ناوگان تاکسی‌ رانی می‌پیوندد

۱۰ هزار تاکسی با سورن پلاس دوگانه‌سوز نوسازی می‌شوند