تاکسی

آمادگی ایران‌خودرو برای نوسازی تاکسی‌های تهران در برنامه پنج ساله

Waymo از نمونه پروتو‌تایپ تاکسی بدون راننده الکتریکی رونمایی کرد

سورن رسما وارد ناوگان بین‌ شهری می‌شود

سورن پلاس دوگانه سوز از مردادماه به ناوگان تاکسی‌ رانی می‌پیوندد

۱۰ هزار تاکسی با سورن پلاس دوگانه‌سوز نوسازی می‌شوند