برجام

سرنوشت احیای برجام، نوسانات دلار و قیمت‌ها در بازار خودرو