بازار سرمایه

عرضه خودرو در بورس کالا موجب حذف دلالی است