ایران خودرو،

هدف‌گذاری تولید ۱۵۷ هزار دستگاه در ایران خودرو خراسان