ایران‌خودرو خراسان

خودروهای ناقص در ایران‌خودرو خراسان به صفر رسید