امدادخودروایران

اعلام آمادگی امدادخودروایران برای خدمات‌رسانی در طرح امداد نوروزی

تخصص امدادگران شاه کلید تضمین سفر ایمن است

بازدید نظارتی از مرکز تماس امدادخودرو ایران

جذب سربازان دارای مدرک فنی توسط امدادخودروایران