افزایش راندمان و بهبود فرآیندهای تولید در کارخانه ایلیا

یکی از مزاياى مهم این به‌روزرسانی‌ها، افزایش ظرفیت تولید کارخانه است. ويژگى ديگر اين به‌روزرسانی، امکان تولید خودروی شاسی مستقل و شاسی پیوسته بصورت همزمان در یک خط به صورت بچ است.

به گزارش پايگاه خبرى سرعت پرس از روابط عمومی خودروسازی ایلیا، کارخانه صنایع خودروسازی ایلیا واقع در شهرک صنعتی کاوه و شهرستان ساوه از توابع استان مرکزی، با اعلام بهروزرسانیها و ارتقاءهای جدید، در مسیر بهبود وتوسعه قرار گرفته است. يكى از جوانب مهم این بهروزرسانیها، افزایش ظرفیت توليد کارخانه است. به گفته مدیران این مجموعه، ظرفیتتولید این کارخانه از 3 دستگاه در یک شیفت به 12 دستگاه در شیفت (روزانه) افزایش یافته است. ایناقدام نه تنها نشان از توانایی افزایش حجم تولید، بلکه از پیشرفتهای چشمگیر در فرآیندهای تولیدی ایلیا خبر میدهد.

 

یکی از ویژگیهای این بهروزرسانی، امکانتولید خودروی شاسی مستقل و شاسی پیوسته بصورتهمزمان در یک خط به صورت بچ است. این قابلیت بهکاهش زمان توليد و افزایش انعطافپذیری در توليد خودروها کمک میکند. همچنین، امکان Setup سریع خط مونتاژ از یک محصول به محصول بعدی، راهاندازی عملیات پشتیبان با هدف صفر کردن کسریقطعات در هر بچ، عدم انتقال ضایعات قطعات CKD به خط تولید و ساماندهی خط، از دیگر ویژگیهای اینبهروزرسانیها است. در جهت بهبود توقفات خط توليد وافزایش راندمان تولید، سیستم تغذیه کشش کانبان و استفاده از کشنده برقی 3 چرخ به جای لیفتراک برای تغذیه خطوط نیز به کار گرفته شده است.

با راهاندازی سالن روتوش و PDI (Pre-Delivery Inspection)، ایلیا اقدام به تکمیل عملیات تولید در کارخانه کرده و محصولات خود را بیعیب و نقص بهسازمان فروش ارائه میدهد. انبارش بدنه رنگ شده نیزدر فضای مسقف ایجاد شده تا از آلودگی و آسیبهایناشی از انبارش در فضای باز جلوگیری شود. باافزایش فضای انبار CKD به مساحت 4200 متر مربع و راهاندازی انبار Buffer & PSPO برای پشتیبانی از کسریها و کلیمهای قطعات، ایلیا به بهبود فرآیندهای لجستیک و تولید میپردازد.

در مجموع، بهروزرسانیها و ارتقاءهای انجام گرفته در کارخانه صنایع خودروسازی ایلیا نشاندهنده تعهد این شرکت به بهبودمستمر و ارتقاء فرآیندهای تولید است. این oاقداماتنهتنها به افزایش تولید و انعطافپذیری کمک میکنند بلکه نحوه مدیریت انبار و بهرهوری در فرآیندهای تولیدیرا نیز به سطح بالاتری ارتقاء میبخشند.

لازم به يادآورى است صنایع خودروسازی ایلیا در حال حاضر دایون Y7 را روی خط تولید دارد و به  زودی محصولات جدید برند VGV را هم به بازار عرضه می کند.

 

 

 

لینک کوتاه: https://soratpress.ir/?p=16395
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه